Witamy na stronie ZSP w GryficachStrona główna

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.plLista uczniów zakwalifikowanych do rejonowych
konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów 2014

Uczestnicy konkursów przedmiotowych są zobowiązani przyjść z ważną legitymacją szkolną
Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości - Galeria zdjęćWycieczka do Poznania z projektu "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości"

Uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie uczestniczyli w wycieczce do Poznania. Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu „Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości”. W trakcie wyjazdu młodzież zwiedziła Fabrykę Volkswagen Poznań , która jest jedyną na świecie fabryką produkującą modele VW Caddy oraz Transporter T5 z zabudową otwartą. Przewodnik pokazał nam dział budowy karoserii i dział montażu oraz proces spawalniczy. Z fabryki pojechaliśmy na Stadion KKS Lech Poznań. Dodane do artykułu zdjęcia zobrazują przebieg i atmosferę wycieczki jaka nam towarzyszyła. Ubolewamy jednak nad tym, że zabrakło zdjęć z Fabryki Volkswagena jednak obowiązywał w niej bezwzględny zakaz fotografowania.

"Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości "Koniec staży w Miłoszu.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w trakcie wakacji odbywali staże, w ramach unijnego projektu "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości". Każdy uczestnik projektu podnosił swoje kwalifikacje w poszczególnych zawodach:
Kucharz:
Piotr Janiec w Restauracji Bart - Wal - Lux w Gryficach
Piotr Karczewski w Jadłodajni Pod Lwem w Gryficach
Dawid Husejko w Rawo Tur Spółka z o. o.
Mechanik:
Przemysław Pobucewicz, Jakub Przęczek , Bartosz Czesnowicz , Patryk Kubik w Przedsiębiorstwie PKS Gryfice Spółka z o. o.
Okres stażu przypadał na czas wakacji, a mimo to uczniowie nie rezygnowali z wysiłku w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, co szczególnie nas cieszy. Życzymy im dalszej wytrwałości i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Druga edycja zajęć
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach rozpoczęła się druga edycja zajęć realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
USŁUGA EDUKACYJNA NA POTRZEBY PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości.
Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego” grupa docelowa uczniowie klas I - III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rodzaj zajęć:
1. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – matematyka.
2. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – fizyka.
3. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – chemia.
4. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych - zajęcia potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
5. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych- zajęcia praktyczne- sprzedawca.
6. Zajęcia praktyczne i teoretyczne-zajęcia praktyczne - mechanik pojazdów samochodowych.
7. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych - zajęcia teoretyczne- towaroznawstwo
. 8. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – sprzedawca.
9. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – mechanik pojazdów samochodowych.
10. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – kucharz.
11. Warsztaty doradztwa zawodowego – grupowe doradztwo zawodowe.
12. Warsztaty doradztwa zawodowego – indywidualne doradztwo zawodowe.Powiat Gryficki rozpoczął realizację projektu pn. „Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 267 uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych. Projekt zakłada również organizację kształcenia w formie staży u lokalnych pracodawców w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W projekcie ogółem zrealizowanych zostanie 3 263 godziny zajęć pozalekcyjnych, z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz j. niemieckiego i angielskiego zawodowego jak również 6 000 godzin w formie stażu oraz 240 godzin kursu obsługi kasy fiskalnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym, które ma na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie lokalnego rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 02.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 684 895,00 zł w tym wkład własny Powiatu Gryfickiego 92 520,00 zł.
Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Gryficach,
Plac Zwycięstwa 37, 72-300
Gryfice, pok. 417
tel. ( 91) 384 64 50, w. 430

Regulamin rekrutacjii


Postaw na swój rozwój zawodowy - Galeria zdjęć„Postaw na swój rozwój zawodowy” to kolejny projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach przez Powiat Gryficki. Jest on finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz z budżetu państwa i budżetu powiatu.
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Technikum Ekonomicznego w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach i realizowany w okresie od 3 września 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia po ukończeniu szkoły uczniów Technikum Ekonomicznego poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, nabycie umiejętności zawodowych i praktycznych oraz doradztwo zawodowe.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu przeprowadzone będą następujące zajęcia:
Uczniowie bliżej przedsiębiorstw
 - letnie staże u pracodawców
Równaj w górę
a) moduł językowy
 - język polski - zajęcia służące przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz wyrównawcze i utrwalające
b) moduł matematyczno – przyrodniczy
 - matematyka – zajęcia wyrównawcze
 - fakultety z matematyki
 - geografia – zajęcia dla maturzystów
Szkolne Centrum Umiejętności Zawodowych
a) moduł językowy
 - język niemiecki zawodowy
b) moduł przedsiębiorczy
 - „Nasza firma”
IV Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
 -indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe
 - grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Formularz PEFS
Oświadczenie uczestnika projektu

Nowy nabór do projektu „Postaw na swój rozwój zawodowy” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach przez Powiat Gryficki, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz z budżetu państwa i budżetu powiatu.
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu przeprowadzone będą następujące zajęcia:
Równaj w górę
a) moduł językowy
- język polski - zajęcia służące przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz wyrównawcze i utrwalające
b) moduł matematyczno – przyrodniczy
- matematyka – zajęcia wyrównawcze
- fakultety z matematyki
- geografia – zajęcia dla maturzystów
Szkolne Centrum Umiejętności Zawodowych
a) moduł językowy
- język niemiecki zawodowy
b) moduł przedsiębiorczy
- „Biuro rachunkowe”
- „Koło przedsiębiorczości” IV Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
-indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe
- grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe

Serdecznie zapraszamy uczniów Technikum Ekonomicznego
w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Formularz PEFS
Oświadczenie uczestnika projektu


„Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”.

Druga edycja LO


Galeria zdjęć

W roku szkolnym 2013/2014 Starostwo Powiatowe rozpoczęło II edycję projektu pn. „Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”. W bieżącej edycji projektu uczestniczy ok. 150 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
Uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia oraz zajęciach z języka obcego – języka angielskiego i języka niemieckiego. W ramach projektu mogą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności matematyczne na zajęciach z przedmiotu „korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce z matematyki”.
Projekt zakłada także uczestnictwo młodzieży w zajęciach związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Zajęcia mają na celu informowanie uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery).
W celu większego zainteresowania uczniów 35% zajęć pozalekcyjnych prowadzonych jest z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z uczniem (w przypadku zajęć rozwijających 100%). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących po 8-10 uczniów.Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości -LO - Galeria zdjęć


W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany będzie projekt
„Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”.
W ramach projektu uczniowie klas I – III LO będą mogli wziąć udział w bezpłatnych:
 - Zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii, i języka niemieckiego;
 - Zajęciach rozwijających z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia;
 - Warsztatach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Zasady rekrutacji uczestników
Regulamin uczestnictwa w projekcie


Copyright Daniello © 2009

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2014 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.