Witamy na stronie ZSP w Gryficach


Strona główna

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


UWAGA STYPENDIA

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w ramach projektu "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny -
IV edycja"
, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 9.1.3 -Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Opis projektu, Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.stypendia.wup.pl w dziale "Pliki do pobrania".

Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości - Galeria zdjęćWycieczka do Poznania z projektu "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości"

Uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie uczestniczyli w wycieczce do Poznania. Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu „Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości”. W trakcie wyjazdu młodzież zwiedziła Fabrykę Volkswagen Poznań , która jest jedyną na świecie fabryką produkującą modele VW Caddy oraz Transporter T5 z zabudową otwartą. Przewodnik pokazał nam dział budowy karoserii i dział montażu oraz proces spawalniczy. Z fabryki pojechaliśmy na Stadion KKS Lech Poznań. Dodane do artykułu zdjęcia zobrazują przebieg i atmosferę wycieczki jaka nam towarzyszyła. Ubolewamy jednak nad tym, że zabrakło zdjęć z Fabryki Volkswagena jednak obowiązywał w niej bezwzględny zakaz fotografowania.

"Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości "Koniec staży w Miłoszu.

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w trakcie wakacji odbywali staże, w ramach unijnego projektu "Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości". Każdy uczestnik projektu podnosił swoje kwalifikacje w poszczególnych zawodach:
Kucharz:
Piotr Janiec w Restauracji Bart - Wal - Lux w Gryficach
Piotr Karczewski w Jadłodajni Pod Lwem w Gryficach
Dawid Husejko w Rawo Tur Spółka z o. o.
Mechanik:
Przemysław Pobucewicz, Jakub Przęczek , Bartosz Czesnowicz , Patryk Kubik w Przedsiębiorstwie PKS Gryfice Spółka z o. o.
Okres stażu przypadał na czas wakacji, a mimo to uczniowie nie rezygnowali z wysiłku w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, co szczególnie nas cieszy. Życzymy im dalszej wytrwałości i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Druga edycja zajęć
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach rozpoczęła się druga edycja zajęć realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
USŁUGA EDUKACYJNA NA POTRZEBY PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości.
Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego” grupa docelowa uczniowie klas I - III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rodzaj zajęć:
1. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – matematyka.
2. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – fizyka.
3. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – chemia.
4. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych - zajęcia potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
5. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych- zajęcia praktyczne- sprzedawca.
6. Zajęcia praktyczne i teoretyczne-zajęcia praktyczne - mechanik pojazdów samochodowych.
7. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych - zajęcia teoretyczne- towaroznawstwo
. 8. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – sprzedawca.
9. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – mechanik pojazdów samochodowych.
10. Zajęcia z języka obcego zawodowego - język niemiecki zawodowy – kucharz.
11. Warsztaty doradztwa zawodowego – grupowe doradztwo zawodowe.
12. Warsztaty doradztwa zawodowego – indywidualne doradztwo zawodowe.Powiat Gryficki rozpoczął realizację projektu pn. „Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 267 uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych. Projekt zakłada również organizację kształcenia w formie staży u lokalnych pracodawców w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W projekcie ogółem zrealizowanych zostanie 3 263 godziny zajęć pozalekcyjnych, z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz j. niemieckiego i angielskiego zawodowego jak również 6 000 godzin w formie stażu oraz 240 godzin kursu obsługi kasy fiskalnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym, które ma na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie lokalnego rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 02.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 684 895,00 zł w tym wkład własny Powiatu Gryfickiego 92 520,00 zł.
Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Gryficach,
Plac Zwycięstwa 37, 72-300
Gryfice, pok. 417
tel. ( 91) 384 64 50, w. 430

Regulamin rekrutacjii


Postaw na swój rozwój zawodowy - Galeria zdjęć

POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY - podsumowanie

Dobiegł końca realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach, projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy”. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz z budżetu państwa i z budżetu Powiatu Gryfickiego. Nadszedł czas na podsumowanie działań. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania, skierowane do uczniów Technikum Ekonomicznego:
Zadanie 1. Uczniowie bliżej przedsiębiorstw
W czerwcu 2013 r. nawiązano współpracę z 17 pracodawcami (firmami i instytucjami działającymi na lokalnym rynku pracy, głównie w branży turystyczno-hotelarskiej) w celu przeprowadzenia staży dla 30 uczniów. Staże uczniowskie spełniły swoje cele i zadania. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje praktyczne, dostosowane do potrzeb rynku i wykraczające poza ramy określone dla praktyk zawodowych, realizowanych w trakcie nauki szkolnej. Nabyte umiejętności i kwalifikacje w przyszłości pomogą im znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie.
Zadanie 2. Równaj w górę
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów, którzy zgłosili potrzebę uzupełnienia wiedzy i umiejętności, istotnych z punktu widzenia przyszłego zatrudnienia, oraz w celu wyrównania ich poziomu wiedzy z przedmiotów zdawanych na egzaminach maturalnych.
Zadanie obejmowało następujące moduły:
1. Moduł językowy
W ramach modułu zorganizowano i zrealizowano zajęcia z języka polskiego. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, utrwalenie wiedzy i umiejętności, oraz wyrównanie braków. W zajęciach uczestniczyło 38 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego.
2. Moduł matematyczno – przyrodniczy
W ramach modułu zorganizowano i zrealizowano następujące zajęcia:
1) Matematyka - zajęcia wyrównawcze
Zajęcia miały na celu wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów z matematyki. W zajęciach wyrównawczych z tego przedmiotu uczestniczyło 186 uczniów klas I, II i III Technikum Ekonomicznego podzielonych na 12 grup. Zajęcia wyrównawcze z matematyki powinny przełożyć się w przyszłości na wyższe wyniki uczniów z egzaminu maturalnego
2) Fakultety z matematyki
Zajęcia miały ma celu podwyższenie wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki i przygotowanie ich do egzaminu maturalnego. W fakultetach z matematyki uczestniczyło 83 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego podzielonych na 6 grup. Wyniki testów diagnostycznych świadczą o skuteczności zajęć.
3) Geografia - fakultety
Zajęcia miały ma celu podwyższenie wiedzy i umiejętności uczniów z geografii, przygotowanie ich do egzaminu maturalnego. W fakultetach z geografii uczestniczyło 28 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego podzielonych na 2 grupy. Fakultety z geografii przyczyniły sie do zwiększenia liczby uczniów, wybierających ten przedmiot na egzaminie maturalnym.
Zadanie 3. Szkolne Centrum Umiejętności Zawodowych
Zajęcia były przeznaczone dla uczniów, którzy zgłosili chęć rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych. Celem zajęć było wzmocnienie pozycji absolwentów Technikum Ekonomicznego na rynku pracy, zwiększenie szans na kontynuowanie nauki w szkołach wyższych, oraz podniesienie kompetencji kluczowych, w tym językowych, ICT i przedsiębiorczości.
Zadanie 3 obejmowało następujące moduły:
1. Moduł językowy
W ramach modułu zorganizowano i zrealizowano zajęcia z języka niemieckiego zawodowego. W zajęciach uczestniczyło 41 uczniów klas I, II, III i IV Technikum Ekonomicznego podzielonych na 4 grupy. Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego spełniły założone cele i zadania. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, poznali branżowe nazewnictwo specjalistyczne dotyczące turystyki, hotelarstwa, gastronomii i nauczyli się posługiwać nim w komunikacji z klientem. Podczas zajęć uczniowie przygotowali specjalistyczne słowniki, które mogą być wykorzystywane przez innych uczniów Technikum Ekonomicznego, zwłaszcza uczniów w specjalności techniki obsługi turystycznej.
2. Moduł przedsiębiorczy
W ramach modułu zorganizowano i zrealizowano następujące zajęcia:
1) „Nasza firma” W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów klas II i IV Technikum Ekonomicznego (technik obsługi turystycznej) podzielonych na 2 grupy. Na zajęciach uczniowie nabywali umiejętności tworzenia i prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa w branży turystyczno-hotelarskiej, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, marketingu w Internecie. Dzięki zdobytej wiedzy wielu uczniów uzyskało wyższe oceny z przedmiotów zawodowych.
W ramach zajęć „Nasza firma” zorganizowano:
 - Specjalistyczny wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB do Berlina (największa, najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza turystyczna na świecie),
 - Kurs ECDL WebStrater (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ten zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych)
2) Biuro rachunkowe
W zajęciach uczestniczyło 31 uczniów klas II i IV Technikum Ekonomicznego (technik ekonomista) podzielonych na 2 grupy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach biura rachunkowego. Tutaj uczniowie poznali zasady rozliczania podmiotów gospodarczych, rozliczania działalności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, uczyli się obsługi specjalistycznych programów komputerowych z zakresu rachunkowości. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom wielu uczniów uzyskało wyższe oceny z przedmiotów zawodowych, zwłaszcza z rachunkowości.
3) Koło przedsiębiorczości
W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów klas I Technikum Ekonomicznego – jedna grupa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach koła przedsiębiorczości, dzięki którym poznali zagadnienia z zakresu marketingu, makro i mikroekonomii, public relations, analizy SWOT. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły wielu uczniom uzyskać wysokie oceny z podstaw przedsiębiorczości.
W ramach „Koła przedsiębiorczości” zorganizowano dwa wyjazdy studyjne do Szczecina:
 - wyjazd studyjny do Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie;
 - wizyta studyjna na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zadanie 4. Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
Głównym celem zadania czwartego było zwiększenie świadomości rozwoju kariery zawodowej u 220 uczniów.
W zajęciach Szkolnego Centrum Doradztwa Zawodowego uczestniczyło 220 uczniów klas I, II, III i IV Technikum Ekonomicznego podzielonych na 14 grup. Zadanie czwarte było realizowane w ramach następujących form poradnictwa i doradztwa zawodowego:
 - poradnictwo indywidualne, które obejmowało identyfikację i ocenę predyspozycji osobistych i zawodowych każdego ucznia pod kątem lokalnego rynku pracy, planowanie ścieżek kariery zawodowej i ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 - doradztwo grupowe, które obejmowało poradnictwo i doradztwo dotyczące przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy uczeń uczestniczył w obu formach poradnictwa i doradztwa zawodowego. Udział w zajęciach znacznie zwiększył świadomość uczniów w zakresie rozwoju własnej kariery zawodowej.

Budżet projektu wyniósł 554.178,36 zł, z czego 73.146,75 zł stanowiło wkład własny Powiatu Gryfickiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w projekcie. Wszystkim życzymy wielu sukcesów w życiu, wielu osiągnięć szkolnych i zawodowych oraz trafnych wyborów w przyszłości.

Zespół projektu „Postaw na swój rozwój zawodowy”

Gryfice, dnia 08 sierpnia 2014 r.

„Postaw na swój rozwój zawodowy” to kolejny projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach przez Powiat Gryficki. Jest on finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz z budżetu państwa i budżetu powiatu.
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Technikum Ekonomicznego w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach i realizowany w okresie od 3 września 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia po ukończeniu szkoły uczniów Technikum Ekonomicznego poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, nabycie umiejętności zawodowych i praktycznych oraz doradztwo zawodowe.
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu przeprowadzone będą następujące zajęcia:
Uczniowie bliżej przedsiębiorstw
 - letnie staże u pracodawców
Równaj w górę
a) moduł językowy
 - język polski - zajęcia służące przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz wyrównawcze i utrwalające
b) moduł matematyczno – przyrodniczy
 - matematyka – zajęcia wyrównawcze
 - fakultety z matematyki
 - geografia – zajęcia dla maturzystów
Szkolne Centrum Umiejętności Zawodowych
a) moduł językowy
 - język niemiecki zawodowy
b) moduł przedsiębiorczy
 - „Nasza firma”
IV Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
 -indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe
 - grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych zajęciach nieodpłatnie.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Formularz PEFS
Oświadczenie uczestnika projektu

Nowy nabór do projektu „Postaw na swój rozwój zawodowy” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach przez Powiat Gryficki, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz z budżetu państwa i budżetu powiatu.
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu przeprowadzone będą następujące zajęcia:
Równaj w górę
a) moduł językowy
- język polski - zajęcia służące przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz wyrównawcze i utrwalające
b) moduł matematyczno – przyrodniczy
- matematyka – zajęcia wyrównawcze
- fakultety z matematyki
- geografia – zajęcia dla maturzystów
Szkolne Centrum Umiejętności Zawodowych
a) moduł językowy
- język niemiecki zawodowy
b) moduł przedsiębiorczy
- „Biuro rachunkowe”
- „Koło przedsiębiorczości” IV Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego
-indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe
- grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe

Serdecznie zapraszamy uczniów Technikum Ekonomicznego
w ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin projektu
Formularz PEFS
Oświadczenie uczestnika projektu


„Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”.

Druga edycja LO


Galeria zdjęć

W roku szkolnym 2013/2014 Starostwo Powiatowe rozpoczęło II edycję projektu pn. „Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”. W bieżącej edycji projektu uczestniczy ok. 150 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
Uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia oraz zajęciach z języka obcego – języka angielskiego i języka niemieckiego. W ramach projektu mogą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności matematyczne na zajęciach z przedmiotu „korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce z matematyki”.
Projekt zakłada także uczestnictwo młodzieży w zajęciach związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Zajęcia mają na celu informowanie uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery).
W celu większego zainteresowania uczniów 35% zajęć pozalekcyjnych prowadzonych jest z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z uczniem (w przypadku zajęć rozwijających 100%). Zajęcia prowadzone są w grupach liczących po 8-10 uczniów.Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości -LO - Galeria zdjęć


W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowany będzie projekt
„Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”.
W ramach projektu uczniowie klas I – III LO będą mogli wziąć udział w bezpłatnych:
 - Zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii, i języka niemieckiego;
 - Zajęciach rozwijających z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia;
 - Warsztatach doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Zasady rekrutacji uczestników
Regulamin uczestnictwa w projekcie


Copyright Daniello © 2009

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2014 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.