Witamy na stronie ZSP w GryficachKształcenie w klasie o profilu: "TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ"

PROFIL Z PRACĄ GWARANTOWANĄ! Rozwój turystyki spowodował zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim i zagranicznym. Specyfika naszego regionu stwarza doskonałe warunki dla rozwoju branży turystycznej, a co za tym idzie, zwiększa podaż miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach we wrześniu 2008 utworzono nowy kierunek. W Technikum Ekonomicznym powstała klasa o profilu: Technik Obsługi Turystycznej. (Z nauczycielem przedmiotów zawodowych mgr Anną Cichą i wychowawczynią klasy turystycznej mgr Jadwigą Baranowską rozmawia Joanna Maciejewska) Jakie umiejętności zawodowe zdobywają uczniowie podczas nauki w klasie o profilu: Technik Obsługi Turystycznej? JB: - Młodzież tej specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności związane z turystyką :
- poznaje organizację pracy biura podróży i przedsiębiorstwa turystycznego,
- zapoznaje się z prawami i obowiązkami pilota podróży, kierownika i przewodnika wycieczek,
- dokonuje wyboru ofert ubezpieczeniowych, wirtualnie sprzedaje "produkty "turystyczne,
- wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, Europy i świata.
Absolwent klasy turystycznej wykazuje umiejętności: - przygotowania ofert i kalkulacji imprez turystycznych,
- przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług turystycznych,
- sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez,
- dobierania podwykonawców imprez turystycznych,
- zorganizowania i prowadzenia prac biura turystycznego,
- promowania usług przedsiębiorstw organizujących imprezy turystyczne,
- udzielania informacji turystycznych.

Na jakich zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki?
AC: -Młodzież nabywa umiejętności zawodowe w czasie wycieczek edukacyjnych, średnio 2 razy w miesiącu oraz odbywa trwającą 12 tygodni praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, pensjonatach i ośrodkach sanatoryjnych. W klasie o tym profilu wykładane są przedmioty ogólne i zawodowe, między innymi:

* Obsługa ruchu turystycznego W ramach tego przedmiotu uczniowie poznają zagadnienia dotyczące etyki i kultury zawodowej, działalności i organizacji biur podróży, przewodnictwa turystycznego, pilotażu wycieczek oraz organizacji imprez turystycznych. * Ekonomia i prawo w turystyce
Program przedmiotu obejmuje definicje i przepisy prawne z zakresu turystyki oraz rekreacji. Zawiera również podstawy prawa cywilnego oraz przykłady dotyczące świadczenia usług turystycznych, hotelarskich i rekreacyjnych. Nauka ekonomii i prawa w turystyce to również analiza podstawowych aktów normatywnych z zakresu turystyki i rekreacji oraz dziedzin pokrewnych.
* Podstawy turystyki Program przedmiotu obejmuje treści dotyczące rodzajów turystyki, czynników rozwoju ruchu turystycznego oraz organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Uczniowie poznają charakterystykę ruchu turystycznego, polskie markowe produkty turystyczne oraz działania stymulujące rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne.
* Geografia turystyczna
* Marketing w turystyce

W jaki sposób uczniowie wykorzystują wiedzę turystyczną w praktyce?
JB: -Interesujący program praktyk szkolnych umożliwia uczniom konfrontacją poznanych zagadnień teoretycznych z problemami pojawiającymi się w życiu zawodowym. Uczniowie mają możliwość zastosowania wiedzy w praktyce w czasie wycieczek edukacyjnych. W tym roku szkolnym odbyło ich się 17 i na tym nie koniec. Podczas tych kilkunastu wycieczek uczniowie mieli możliwość zwiedzić m.in. kompleks sanatoryjno-wypoczynkowy "Sandra" w Pogorzelicy, port lotniczy w Goleniowie, zapoznać się z pracą kołobrzeskiego biura turystycznego, biura Uniqa ubezpieczenia dla turystów, gryfickiego biura podróży "Wyloty". Ponadto uczniowie odwiedzili Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Gryficach, zapoznali się z charakterem współpracy z miastami partnerskimi Gryfic-Meldorf, Gustrow, poznali historię hotelu w Domu Pracy Twórczej, uczestniczyli w targach turystycznych "Przygoda" w Szczecinie.
Jakie możliwości daje nauka w klasie turystycznej?

AC: -Nauka w technikum kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Stwarza możliwość pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, urzędach administracji państwowej, w fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Uczeń klasy turystycznej dysponuje wiedzą w dziedzinie najnowszych technik informacji i rezerwacji turystycznej, ekonomii, prawa i informatyki w firmach turystycznych, turystyki w skali lokalnej i międzynarodowej.

· Admin dnia styczeń 13 2010 10:25:30 · Drukuj

Copyright Daniello © 2009

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2014 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Notice: ob_end_flush() [ref.outcontrol]: failed to delete buffer zlib output compression. in /home/users/zspgryfice/public_html/themes/templates/footer.php on line 39